Categories
Inrikes

Digitaliseringen av Svealand läggs åter på is

Den totala digitaliseringsreformen av Svealand tvingas än en gång skjutas på framtiden. Problemet ligger hos programmeringsfirman PS, Proggarna & Son som har svårt att hitta en helt överrensstämmande kod för den stora mängd knähundar som är bokförda i området. Cissi Allmihn, projektledare och programmerare på PS:
– Vi är mycket nära en lösning men innan vi är helt klara är det inte möjligt att gå vidare. I vårt uppdrag från kunden är inskrivet en total digitalisering och med nuvarande kod kommer knähundar avläsas som antingen durkslag, läppglans eller rondell, tre koder som ligger mycket nära varandra.
Allmihn menar att det handlar om kvalitetssäkring och att en liknande lucka inte skulle vara acceptabelt.
– Vi har sett skräckexempel där hårda deadlines tvingat programmeringsföretag till snabba men kortsiktiga lösningar. Digitaliseringen av Motala kloster innebar till exempel att alla diakonissor avlästes som blädderblock, vilket i nästa steg ledde till onödiga platsannonser på arbetsförmedlingen och senare både personalöverskott och brist på kontorsmaterial, säger Allmihn.

5 replies on “Digitaliseringen av Svealand läggs åter på is”

Jag säger bara lycka till. Känner mig lyckligt lottad som bor i Uppland. Eller var det Svealand? Varför ligger Stockholm hela tiden på gränsen?

Ämnet är viktigt och bör tas upp till diskussion. De flesta andra städer ligger innanför stadsgränsen (San Moon i Tjeckien utgör ett intressant undantag som liggandes mycket långt innanför gränsen). Att Stockholm hela tiden ligger exakt på gränsen, oavsett hur man mäter tros ha att göra med att man valt en så hårfin gräns för att markera sig mot det kringliggande området. Gränsen är helt enkelt svår att se.

Undrar om man på min arbetsplats inte redan tjuvstartat med digitaliseringen. Vissa i personalen tycks ständigt betraktas som nollor, medan andra tillskrivs ‘ett högre värde’. Det binära kontoret nalkas.

Enligt uppgift har det mest binära kontoret redan skapats. Det ligger i Huvudsta koloniområde och arbetsstyrkan utgörs av en mängd drönare, toppstyrda av en kvinnlig chef som endast lyssnar till namnet “drottningen”.

Jag har en källa som uppger att så även tycks vara fallet på ett företag inom kultursfären. Firman lär ligga på Slupskjulsvägen i Stockholms innerskärgård, Uppland/Svealand.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *