Categories

Om Gordons Trädgård

Gordons Trädgård samlar de bästa nyheterna från hela världen och drivs av gamla vännerna Gordon och Rustan.

Gordon är chefredaktör och ansvarig utgivare.

Rustan är ansvarig för allt inkommande material till kontorets faxmaskin. Han är frilansande skribent med Gordons Trädgård som enda uppdragsgivare.

Kontoret genomgår just nu en mindre renovering som bland annat innebär ett nytt fläktsystem som möjliggör in- och utsug under hela dygnet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *