Categories
Personporträtt

Nya rön kring Emilia Boskapsdotter

Den numera välkända sägnen om Emilia Boskapsdotter som på 1600-talet sägs ha levt sina första femton år som häst har nu fått ett nytt kapitel. Enligt fosterforskaren Henning Backeld är skrönan påhittad.

– Ja, jag har gått igenom mytbildning i Sverige under sjuhundra år och dessutom tittat extra noga på just det här fallet. Jag har kommit fram till att i princip all mytbildning i det här landet bara är påhittad. Så även denna.

– Så allt om Emilia är falskt?

– Nej tvärtom. Skrönan är påhittad.

– Hon växte alltså inte upp som häst?

– Jo, det är ju det jag säger. Allt har klätts i ett påhittets skrud när det i själva verket är helt sant. Det är skrönan som är ett påhitt, inte Emilias liv.

Backelds forskning visar att Emilia föddes Emilia Brunte, och senare bytte efternamn till Boskapsdotter. Hans forskning samlas i boken ”Sköna skrönor” (Test Tuberkulos Förlag). Bland andra kända skrönor som synas i sömmarna är ”Grannsämjan i Århus 1989”, ”Färg som lim – det går att klistra kuvert med gult” och ”Klart det går att sladda utan fart”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *