Categories
Inrikes

Jättekontroll tar över vid månadsskiftet

Idag blev det klart att en ny övergripande reglering av alla tidigare kontrollinstanser installeras med omedelbar verkan i den svenska politiska infrastrukturen. Det nya organisationsorganet som kommer ha jättekontroll tas i bruk för att uppnå ”ökad struktur och klarare informationshantering”, säger Melinda Rohddebjaer, tillsynsförordnare och sammankallande informatörslänk.
– Primärt kommer det här att skötas av frigående politiker och sekundärt av dem som åkte ut i första omgången av Idol 2005 men ändå ser bra ut, säger Melinda.

2 replies on “Jättekontroll tar över vid månadsskiftet”

Utmärkt behörighetsnivå. På vårt detsignkontor har vi rekryterat ny personal enl. samma urvalsprincip sedan 2003.

Melinda gratulerar till detta, men hälsar också att “detta egentligen inte har med behörighetsnivå att göra utan om att mer fast ta ett plan-och tankemässigt helhetsgrepp enligt den nyanvända riktning som rent praktiskt förankrats i och kring styrelsebeslut. Oavsett mandatperiod.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *