Categories
Notiser

Det är klart

Föreningen Hemligheten använder idag denna plats som meddelandetavla. Alla berörda parter informeras härmed om att ”det är klart”. Gordons Trädgård har förbundit sig att inte svara på några frågor i ärendet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *