Categories
Inrikes

Vikt av vikt vid tombolatillverkning

En av världens största tombolatillverkare kommer till Europa för att föreläsa. Det är Helene Thüss, som driver Million-Tombo i Kanada som beger sig ut på turné. Föredragen kommer uteslutande att kretsa kring för- och nackdelar med att ha stor kroppshydda vid tombolatillverkning. Gordons Trädgård fick en kort pratstund på telefon.
– Tvärtemot vad man skulle kunna tro är det är inte endast fördelar. Att sova i tombolan är till exempel uteslutet för mig, säger Thüss på sprakig linje direkt från fabriksgolvet.

Hur bemöts du i tombolakretsar?
– I början var det tufft, du måste hela tiden bevisa dig själv, att du vet vad du gör. Men nu när min verksamhet kommit igång på allvar är det inte längre någon som tvekar. Men att sova i tombolan är uteslutet.

På vilka andra sätt är det en nackdel?
– Jag kan göra en lång lista, men det är sånt jag kommer ta upp på föredragen. Som det är nu sover jag istället i en vanlig säng.

De flesta tombolas som tillverkas är av ganska små mått. Är det vanligt att tombolatillverkare sover i sina tombolas?
– Hur det är för andra vet jag inte. I mitt fall är det i alla fall inte möjligt, och det beror helt och hållet på min stora kroppshydda.
Helene Thüss föreläser i Sverigehuset i Stockholm i oktober.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *