Categories
Kultur

Vem vinner i vetelängden?

Tre pensionerade systrar i Lille har lagt in en protest mot det ambitiösa fikalexikonet ”Avec avec moi” som just utgivits på franska förlaget Les Bandes. I lexikonet påstår redaktören Jean Mercier Garneau att litteraturstudenter är ”historiens otvivelaktigt mest outtröttliga fikagäster”. Garneau hänvisar till en fika under inläsningsperioden hösten 1978 då ett studentsällskap ska ha druckit kaffeslattar och diskuterat Sartre i nästan en vecka i streck. Systrarna Molnatte hävdar dock att de genomfört längre fikor än så då det ofta kan ta upp till fem timmar för dem bara att komma fram till vilka småkakor de ska beställa. Parterna har kommit överrens om att avgöra det hela på Café Chat Blanc i Lille under juni månad.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *