Categories
Djur och natur

Steklar dåligt skyddade i svensk arbetsmiljölagstiftning

Den senaste genomgången av AML, Arbetsmiljölagstiftningen visar att det fortfarande finns luckor i säkerheten på Sveriges arbetsplatser. Framför allt gäller det föreskrifter som reglerar arbetsgivarens skyldigheter gentemot steklar. James Hill, jurist på Arbetsmiljöverket, är ytterst ansvarig och välkomnar en diskussion kring frågan.
– Det är av största vikt att vi lyfter detta till allmän diskussion. Opinionens röst är ofta den som först väcker uppmärksamhet för förbisedda smalare frågor och anledningen till misstaget är som vanligt att vi inte haft något prejudicerande fall. Det är förstås ingen ursäkt och vi vill inte skylla ifrån oss heller. När vi efter den här upptäckten tittade närmre just på steklars villkor fann vi ett osynliggörande av en hel samhällsgrupp. Steklar finns inte med i statistiken någonstans, och än mindre i lagstiftningen. Vi kommer genast se över frågan för att föregripa eventuella oegentligheter. Jag är den första att beklaga detta och det är skrämmande att tänka sig hur många steklar som kan ha farit illa redan, särskillt inom vården, charkuteriverksamheter och andra tyngre yrken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *