Categories
Forskning

Sjögång räddade armbandsur

I juli 2002 led briggen Alma stora skador på Östersjön. Nu kan skadeanalysen komma att visa på häpnadsväckande fakta kring tjänsthavande kapten Motanders trasiga klocka som kan ha börjat gå i tid efter händelsen.
– Än så länge går detta inte att helt bevisa. Inget vi har fått fram än säger att sjögången har något med klockan att göra. Ej heller är det konstaterat att klockan verkligen fungerar nu, men bara att frågan har kommit upp på bordet gör mig väldigt nyfiken, säger Katarina Hill på båtinspektionen.

2 replies on “Sjögång räddade armbandsur”

Vad som alltid gör mig bekymrad när det gäller den här typen av påståenden (att klockan skulle ha börjat gå igen) är när det saknas bevis för att uret verkligen var trasigt före den aktuella händelsen. Vad är det som säger att klockan inte har fungerat hela tiden? Omvänt försäkringsbedrägeri kallas det om ni frågar mig.

Dessutom utgörs ytterligare osäkerhet av att det endast är klart att analysen KAN visa detta, inte att den KOMMER att göra det. Vi riskerar alltså att sväva i ovisshet även efter att inspektionen är klar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *