Categories
Språkhavet

Punktbyte vid rekordadress

En kvinna i Grekland, vars namn är så långt att vi inte har möjlighet att återge det här, har fått igenom en egen klausul hos postverket i den lilla stad i Wales dit hon nyligen flyttat. Staden, vars namn är så långt att vi inte har möjlighet att återge det här, går med på att i sina utskick skriva kvinnans namn med fyra punkter mindre stil än vad praxis säger för att underlätta postgången. Händelsen, som anses vara en språklig milstolpe, sägs kunna bli prejudicerande också för många framtida ärenden i Indien.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *