Categories
Näringsliv

Projekt Gåskraft läggs ner

Från Skåne meddelas idag att Projekt Gåskraft, en av de större satsningarna på alternativa energikällor, går i graven. Projektet, som kopplade en generator till den omvittnat kraftiga ruvmuskulaturen hos gäss, startades så sent som 2005 men sponsorer och andra ekonomiskt involverade började dra sig ur i snabb takt efter första verksamhetsberättelsen.
– En stor och viktig del av Gåskraft försvann när projektledare Agda Winér Karlsad lämnade oss, säger nytillträdde projektledaren Nisse Winér Karlsad.
– Hon var en stor drivkraft, en enorm försäljare och personifieringen av hela idén, menar Nisse.
Trots att Nisse är en av de mest välmeriterade i branschen känner han sig underlägsen Agdas naturliga kontakt med projektet.
– Det är svårt att toppa en gås. Gäss har ett helt annat tänk, sävligt men rakt på sak och i flera frågor var det avgörande för att detta drog igång alls. Snart blev dock hennes brister inom till exempel logistik och budgethantering ohanterliga, säger Nisse.
Efter avhoppet anklagades Agda Winér Karlsad också för att ha drivit igenom projektet för egen vinning. Hon var själv med och testade och tog fram generatorerna, vars vibrerande apparatur gav viss njutning hos användaren men visade sig generera för lite energi för att driva samtliga hushåll i Eslöv, vilket utlovats i försnacket.
– Det är inte mycket att säga om saken. Generatorerna var stimulerande och Agda var och är en njutningssjäl, säger Nisse som inte vill tala illa om sin företrädare.
De två är fortfarande ett platoniskt par även om de inte längre bor ihop. Agda har dragit sig tillbaka till Vilinge gård i Eslöv för en lugnare tillvaro med sin gamla gåsflock.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *