Categories
Näringsliv

Olika parter söker lämplighet

Diskussioner pågår just nu om vad som är lämpligast. Anders Frozén och Mille Sörenson företräder varsitt läger i frågan, men båda är överrens om att det finns ett problem i själva formuleringen.
– Jag tycker att själva rubriceringen är för vag, säger Anders Frozén. Visst bör man kunna ta ställning för eller emot, särskilt då remissutfallet ju i huvudsak är negativt. Nomineringsgrupperna borde få mer kött på benen så att de kan ta ett större ansvar inför varje möte. Det skulle vara en mer förankrad väg att gå.
Mille Sörenson håller inte med:
– Det här kan man inte bestämma genom ett centralt beslut, men man kan moraliskt uttala att det är en önskvärd väg att gå, säger han. Detta var uppe i riksdagen 2002 och det har pågått diskussioner sedan dess. Viktigast för oss är att frågan lyfts rejält och att vi själva också uppgraderas. Samtidigt är det viktigt att poängtera att vi inte vill föregripa budgetarbetet.
– Det måste grunda sig på en kunskap om vad det är vi kan uppnå, för min del är detta väldigt viktigt men innan vi inleder en process måste det här bli mer än en symbolfråga, hälsar Anders Frozén från sin cell.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *