Categories
Medicin

Nytt drag under medicinska galoscher

I senaste numret av This Human World Paper presenteras nya rön i frågan kring kramper. Främst gäller detta den så kallade genkramp som det beräknas att tre procent av Sveriges befolkning lider av. Maria Deacon Buller, Md., Arizona Center of Life har lett forskningen:
– Tidigare trodde man att det rörde sig om vanligt sendrag men vår forskning visar att det lika mycket kan vara ett släktdrag.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *