Categories
Näringsliv

Ny avstämningsrapport från Abisko

Svenska korsavstämningscentralen i Abisko kommer idag med sin rapport för 2006. Rapporten är viktig då den sammanfattar samtliga kvalitetssäkrande tvärvetenskapliga avstämningar som genomförts under förra verksamhetsåret. Rapporten är på femton sidor och i centrum står förstås den tregrenade avstämningen av den elektriska handvispen, omlottmodet och färgen röds popularitet i trafiksammanhang. Alla tre visade sig fungera fint under större delen av året.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *