Categories
Inrikes

Nödvändig internutredning på UOI

UOI, Utskottet för omorganisering och interngranskning påbörjade igår en internutredning av sig själv. Ända sedan början av nittiotalet har UOI konstant omorganiserats utan att någon personal nyanställts eller fått lämna utskottet. Den nuvarande organisationsplanen är tre dagar gammal men de sju nästkommande omorganisationerna (som är planerade för den närmaste månaden) är redan genomklubbade i ledningen. Gunilla Thorswijik, är mycket nytillträdd VD på UOI:
– Vi vill egentligen bara kartlägga hur många som arbetar här i korridorerna. Det kan vara femtio, det kan vara femhundra, det kan vara fem. Som det är nu är det omöjligt för oss själva att hinna med. Efter vad jag förstår gör detta oss rent tekniskt till världens största arbetsplats vad gäller personalstyrka.
Thorswijik menar att ett problem på arbetsplatsen också är att själva ledningsgruppen omorganiseras så ofta att det är svårt att veta vilka direktiv som gäller.
– Det här med utredningen är ett beslut som fattats av min föregångare, det är ju ren tur att också jag stöder det. Jag sätter igång granskningen omedelbart, eller rättare sagt direkt efter nästa omorganisation då vi bland annat väljer ny VD.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *