Categories
Djur och natur

Myror lever lyckliga i alla sina dagar

Ett misstag i kalibreringsprocessen av ett av instrumenten på insektsministeriet TSL Two Sisters Lab i New Jersey, gav tidigare i år till följd att samtliga insamlade data fick kasseras. Nu visar det sig dock att de fakta som först ansågs obrukbara ändå har ett värde, och som tur är går nästan all data att återfå genom enkel diskinvertering på TSL. Mätningarna som gjordes på 3 slumpvis utvalda myror var beställd av Friskvårdsverket för att ta reda på hur mycket en myra skulle svettas om den var en människa. Felinställningen visade sig dock istället ta fram mer eller mindre exakta värden på hur lyckliga myror är och TSL kan nu sälja informationen till diverse radikala terapicentrum, specialicerade på välmående.
– Jag är förstås förvånad, men också glad. Precis som myrorna tydligen, säger Lea Boussman-Partner VD för TSL.
Enligt undersökningarna är myror mycket lyckliga och TSL har redan bekräftat att man kommer fortsätta forska i ämnet. TSL fortsätter arbeta med samma 3 myror men tar även in en ny myra i gruppen för att ytterligare kunna förstå de bakomliggande faktorerna till myrornas lycka.

2 replies on “Myror lever lyckliga i alla sina dagar”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *