Categories
Media

Japansk dagstidning provar nytt koncept

West Tokyo News som sedan mediareformen 2002 haft tilltagande sjunkande läsarsiffror, kommer i höst utkomma i nytt format. Hisha Gao Kon har fått ansvaret för tidningens nya layout och menar att den kommer revolutionera försäljningen.
– Vi har gjort kvalitativa närstudier av flera av de bäst säljande tidningarna i världen och sökt efter minsta gemensamma nämnare. Bara researcharbetet har pågått i två år så vi är väl rustade för detta.
– Vilka förändringar kan läsarna förvänta sig?
– Redaktionellt sett egentligen inga, och inte heller vad gäller den rent typografiska delen. Det handlar istället om att så gott det går tillgodose läsarnas intresse för bilagor, något som är mycket populärt i Japan. Enligt vår research har bilagor en större läsekrets än huvuddelar, och vi kommer därför att uteslutande arbeta med bilagor. Huvuddelen läggs ner helt och i ett första skede beräknar vi ge ut runt tjugo bilagor om dagen. Det intressanta med bilagor är att ingen definierat hur stor eller liten en bilaga kan vara. Om det inte finns någon huvuddel har den inget att förhålla sig till och kan sålunda vara hur stor som helst, men också minimal om man gillar det. Tre personer på redaktionen arbetar speciellt med mycket små bilagor som mer handlar om att ge läsaren en känsla av en bilaga än en faktisk läsupplevelse.
Hisha Gao Kon är exalterad över projektet och har flera idéer som han vill genomföra:
– Våra bilagor kommer innehålla special om mat, sport, inredning, litteratur med mera. En av bilagorna har vi arbetat särskillt mycket med, den handlar om bilagor. Om allt går som beräknat kommer vi senare också kunna lansera en bilaga just till bilagsdelen. Det vore mycket spännnande men ligger förstås en bit in i framtiden.
Första numret av nydesignade West Tokyo News utkommer i september.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *