Categories
Djur och natur

Gnetiga gnetter

Ett arkeologteam från Houston kunde igår efter månaders utgrävningar på havsbotten presentera nya fakta om det svenska regalskeppet Axa. Anledningen till att skeppet gick under var inte storm, som man förut trott, utan gnetter. På skeppets undersida har man funnit rispor, och mellan brädorna sitter mikroskopiskt små gnetben kvar.
Havsgnetterna lever alltid i flock, och forskarna bedömer gnetantalet till mellan två och fem stycken. Robert Kensington, teamets talesman, förklarar att dessa urstarka gnetter inte kan tänka, men ändå har ett väl utvecklat sinne för humor. Anledningen till deras agerande var, enligt Kensington, alltså bara att de vill skoja lite.

2 replies on “Gnetiga gnetter”

Jag tycket att det är väldigt onödigt att “skoja bort” en sådan här nyhet med en “vitsig” rubrik. Eftersom jag själv i många år jobbat på tidning så vet jag att det oftast är redigeraren som sätter rubriken och inte skribenten. Jag förmodar att artikelförfattaren känner sig kränkt och ledsen över denna behandling. Jag efterlyser därför en ursäkt och en korrekt rubrik.

Vi har idag fått rubriken “Nya fakta kring regalskeppet Axa” levererad, och den känns ju ganska korrekt. Å andra sidan levererades rubriken i ett kuvert buret av femton gnetter iförda matrosskjortor, så vi vet inte säkert om vi verkligen fått en ursäkt. Vi ska också så snart som möjligt försöka ta reda på om vi kräver en.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *