Categories
Kultur

Gäckande holländare

Striden om Gnesta-Kalles härkomst har blossat upp igen sedan Kalle återfunnits som dragplåster på en nyutgiven samlingsskiva med holländska folkvisor.
Holländarna hävdar bestämt att Kalle är född i Gnest i Holland och inte i Sverige. Tvisten om stackars Rune Gnestadius och hans underbara musik fortsätter.
Rune själv har inte gått att nå för en kommentar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *