Categories
Näringsliv

Fair trade butik blir bonde

Livsmedelsbutiken ”Jyllands” på Jylland kommer inom en snar framtid genomgå vissa förändringar. Efter att en längre tid ha erbjudit endast kravmärkta varor med transparenta avtal och produktionsförhållanden ändrar man nu förutsättningarna för verksamheten.
– Jag vill poängtera att det inte handlar om några förändringar vad gäller de etiska aspekterna. Allt detta är fortfarande hjärtefrågor för oss, och kunderna kan fortsätta att handla tryggt hos oss, säger Niels Moller som driver butiken.
– Vi kommer snarare att stärka vårt miljötänk framöver och skärpa kontrollerna av våra produkter. Den enda skillnad som kommer att upplevas är om man besöker oss annat än via vår webbshop. Vår butik kommer nämligen att upphöra att vara en lokal och i fortsättningen rent fysiskt vara en bonde. Men den ligger kvar på samma adress, säger Moller.
Norske entreprenören Moller har med framgång drivit ”Jyllands” i tre år, men för ett år sedan kände han att han ville utveckla konceptet ytterligare. För att konkretisera sin idé föddes den så kallade ”koncentratbutiken”, en affär som är en människa.
– Vi har skrivit ett unikt avtal med en karl som kommer fungera som butik. Det är en bonde i trakten, den lokala anknytningen är viktig för oss. Detta för att än mer noggrant kunna ha den överblick vi strävar efter. Ju mindre det är att hålla reda på, ju lättare för oss att kunna garantera kunderna vad vi lovar, säger Moller.
Bondens namn är inte officiellt än, inte heller hans arbetskapacitet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *