Categories
Inrikes

Ett av världens mest diskreta hål

I en av de mindre gymnastiksalarna i Bredbärgaskolan i Linköping har vad som troligtvis är ett rekordlitet och mycket diskret hål påträffats. Skolledningen är mycket förtegen om nyheten men låter hälsa att om det verkligen är ett av världens mest diskreta hål kommer de göra allt för att inte täppa igen det. Skolans vaktmästare A-T Hallén som kontaktat Gordons Trädgård om nyheten menar att detta bör tas på allvar:
– Vår skola har alla möjligheter att faktiskt kunna härbärgera ett så här diskret hål, framför allt eftersom ingen skulle komma på att leta här.

2 replies on “Ett av världens mest diskreta hål”

Elakt rykte säger att hålet mynnar i huvudet på en namnkunnig copywriter. Man lär kunna nyttja hålet för insikt…

Gordons Trädgård har vidarebefordrat detta intressanta fakta till A-T Hallén som dock menade att ryktet måste vara ett misstag: “Att ha ett sådant hål mynnande i sitt huvud vore inte dumt. Ett sådant rykte kan därför inte vara elakt.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *