Categories
Språkhavet

Dyrgrip i nytryck

Förlaget Hårdells återutger idag sitt epokgörande symbollexikon. Lexikonet har tidigare endast tryckts i en svårfångad upplaga som kom 1982. I år symboliseras lexikonet av ett laminerat lönnlöv som kommer kosta en symbolisk summa om femtonhundra kronor i handeln.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *