Categories
Notiser

Duvbo vanligaste namnet

Enligt den första undersökning som gjorts om stationsnamn i Stockholms tunnelbanenät hamnar Duvbo på delad första plats när det kommer till vanligast förekommande namn.

One reply on “Duvbo vanligaste namnet”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *