Categories
Inrikes

De allra äldsta får allt mindre hjälp

På sex år har hjälpen till de allra äldsta blivit mindre i alla län utom ett.
– Det finns risker för äldre människors säkerhet med den här utvecklingen, säger Lars Munsk vid Socialstyrelsens äldreenhet. Han fortsätter:
– En del är till och med så små att de slinker in och ut genom fönster som står på glänt, precis som dom vill.
Socialstyrelsen kommer under det kommande året att ha specialutbildad personal som ser till att hålla alla fönster stängda.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *