Categories
Inrikes

Bättre spridning av teknisk kunskap

Dala folkhögskola har fått nya direktiv från ledningen. Utbildningsplanen ska bli bättre på att sprida naturvetenskapligt kunnande och avdramatisera tekniska inriktningar. Redan nästa vecka kommer direkta åtgärder sättas i verket. Främst gäller detta den redan startade sju veckors kursen Alla kan sjunga som ändras till Nästan alla kan använda en lödkolv utan att göra illa sig själv eller andra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *