Categories
Media

Arkitektkopia expanderar ekologiskt

Allt hårdare krav på företags miljömedvetenhet sveper över Sveriges företagslandskap. I månadsskiftet väntas Arkitektkopia lansera sitt nya dotterbolag med en mer “eco-smart” linje. Barbro Lenne, Arkitektkopias marknadsavdelning;
– Rent ekonomiskt är detta inte så stor satsning men vi hoppas att den kommer växa med tiden. Vi vill gärna vara positiva förebilder för andra företag.
Tanken hos Arkitektkopia är att i grunden bedriva samma verksamhet man alltid gjort men visa för sig själv och andra att det finns alternativ.
– Det nya företaget, Lerkopia, kommer kunna leverera kopior med i stort sett samma hastighet och exakthet som vår nuvarande verksamhet. Det vi förlorar i tid och precision vinner vi alla i en bättre miljö. Till en början kommer vi arbeta i blålera eftersom det är lättast att få tag i men diskussioner förs med underleverantörer av både brunlera och en lerliknande makadam. Vi smälter även ner lergökar, säger Lenne.
Lerkopias ambition är 45% exakthet vad gäller inlämnade objekt för reproduktion. Målet är också att kunna garantera en leveranstid som inte överskrider 800% av Arkitektkopias pappersleveranstid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *